Érettségi témakörök informatika tárgyból

Érettségiztető  tanár: Korondánné Sájer Zsuzsa, Ledvina Hajnalka

Osztály: 2RF 

Tantárgy: Informatika

Szint: közép

Informatika

I.          Információs társadalom

 1. A kommunikáció
 2. Az informatika fejlődéstörténete
 3. A modern információs társadalom etikai és jogi kérdései

II.     Informatikai alapismeretek – hardver

 1. Jelátalakítás és kódolás
 2. A számítógép felépítése
 3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik
 4. A számítógépes hálózatok
 5. Munkavédelem és ergonómia

III.     Informatikai alapismeretek – szoftver

 1. A szoftverek, csoportosításuk funkció és jogi szempontból
 2. Az operációs rendszerek és főbb feladatai
 3. Adatvédelem, adatbiztonság
 4. Kártevők, vírusvédelem

VII.    Információs hálózati

 1. Az internet fontosabb szolgáltatásai
 2. Elektronikus levelezési rendszerek
 3. A böngészők, keresőrendszerek
 4. Webes-szolgáltatások
 5. Az elektronikus kereskedelem
 6. Az internet veszélyforrásai és az ellenük való védekezés lehetőségei

IX.     Könyvtárhasználat

 1. Könyvtárak
 2. Információ-keresés
 3. Forráshasználat

Budapest, 2017 december 15.