Közgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga tárgyból

Érettségiztető  tanár: Közgazdász tanárok

Osztály: 12. A, B, C

Tantárgy: Közgazdasági ismeretek ágazatai szakmai érettségi vizsga tárgy

Szint: közép

Közgazdasági ismeretek ágazatai szakmai érettségi vizsga tárgy

Gazdasági és jogi alapismeretek

  1. Mikrogazdasági alapfogalmak (A szükséglet, javak, a gazdasági folyamat. A piac alapfogalmai és szereplői, piaci mechanizmus.)
  2. Fogyasztói döntés tényezői (ár- és jövedelemváltozások hatásai, kereslet árrugalmassága)
  3. A vállalat környezete, a termelés költségei, a fedezeti összeg
  4. A vállalkozás gazdálkodásának eredményei, piaci formák
  5. A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere, az állam feladatai
  6. A nemzetgazdaság teljesítményét kifejező kategóriák
  7. Jogszabályok, vállalkozások jellemzői
  8. Gazdasági társaságok, csődeljárás, felszámolási eljárás
  9. Szerződések (adásvétel, bérlet, megbízás, szállítás, hitel, biztosítás). Biztosítékok.
  10. Marketing fogalma, szerepe, marketing-mix Számviteli alapismeretek

Számviteli alapismeretek

11. Számviteli törvény (számvitel fogalma, feladatai, területe, szabályozása) Számviteli bizonylatok, alapelvek. Számviteli beszámoló szerepe, fajtái és részei.
12. A vállalkozás vagyona (mérleg fogalma, szerepe; a mérlegfőcsoportok; leltár és mérleg összehasonlítása) Az eredmény-kimutatás szerepe, jellemzői, kategóriái.
13. Tárgyi eszközök elszámolása (tárgyi eszközök fogalma, fajtái; helye a mérlegben; értékcsökkenése, annak elszámolása)
14. Anyagkészletek elszámolása (az anyagok fajtái és jellemzői; helye a mérlegben és a számlatükörben; analitikus nyilvántartásuk és bizonylatai; az anyagfelhasználás elszámolásának módja; könyvelési tételek az anyagbeszerzéssel kapcsolatban)
15. A jövedelemelszámolás (a munkabér fogalma és részei; a munkavállaló bérét terhelő levonások, a munkáltató bérterhei; a bruttó és a nettó bér)
16. A saját termelésű készletek és a termékértékesítés elszámolása. (A költségek típusai, költségnemek szerinti elszámolás, a késztermék raktárra vétele és értékesítése. Analitikus bizonylatok és főkönyvi elszámolás.)

Adózási alapismeretek

17. Kiemelt adónemek (ÁFA, SZJA, helyi adók)

18. Az államháztartás rendszere (állam szerepe a modern gazdaságban; az államháztartás alrendszerei; a költségvetés bevételei és kiadásai)

Pénzügyi alapismeretek

19. Pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások (kétszintű bankrendszer; jegybank feladatai; aktív és passzív bankügyletek; pénzügyi vállalkozások)

20. Pénzforgalom (fogalma, általános szabályai; fizetési számlák nyitásának feltételei, fizetési módok : átutalás, beszedési megbízás; készpénzfizetés)
21. A pénzügyi piac és termékei (pénzügyi piac gazdaságban betöltött szerepe, részpiacok csoportosítása; értékpapírok; kötvény és részvény összehasonlítása)

Budapest, 2017. december 19.