Érettségiztető  tanár: Szényeiné Balázs Mónika

Osztály: 

Tantárgy: Orosz nyelv

Szint: közép

Orosz nyelv

1. Személyes vonatkozások, család • A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

• Családi élet, családi kapcsolatok

• A család szerepe az egyén és a társadalom életében

• A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

• Személyes tervek

2. Ember és társadalom • A másik ember külső és belső jellemzése

• Baráti kör

• A tizenévesek világa: kapcsolat a

kortársakkal, felnőttekkel

• Női és férfi szerepek

• Ünnepek, családi ünnepek

• Öltözködés, divat

• Vásárlás, szolgáltatások (posta)

• Hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. Környezetünk • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

• A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

• A városi és a vidéki élet összehasonlítása

• Növények és állatok a környezetünkben

• Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

• Időjárás

4. Az iskola • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

• Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

• A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

• Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai

hagyományok

5. A munka világa • Diákmunka, nyári munkavállalás

• Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. Életmód • Napirend, időbeosztás

• Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség

megőrzésében, testápolás)

• Étkezési szokások a családban

• Ételek, kedvenc ételek

• Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

• Gyakori betegségek, sérülések, baleset

• Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

• Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

• Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

• Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet

• Kulturális események

8. Utazás, turizmus • A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

• Nyaralás itthon, illetve külföldön

• Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,

megszervezése

• Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátránya

9. Tudomány és technika • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

• A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

10. Gazdaság • Családi gazdálkodás

• A pénz szerepe a mindennapokban

• Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

  1. Kommunikációs helyzetek
Helyzet Szerep
Áruházban, üzletben, piacon vevő
Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég
Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja
Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár
Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég
Iskolában tanuló, iskolatárs
Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja
Országhatáron turista
Orvosnál beteg, kísérő
Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) ügyfél
Szünidei munkahelyen munkavállaló
Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista
Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél
Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) utas, útitárs

A kommunikációs szándékok listája

  1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Megszólítás és arra reagálás

Köszönés, elköszönés és arra reagálás; Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás

Levélben megszólítás, elbúcsúzás

Szóbeli üdvözletküldés

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Köszönet és arra reagálás

Bocsánatkérés és arra reagálás

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás

  1. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Hála

Sajnálkozás, csalódottság

Öröm

Elégedettség, elégedetlenség

Csodálkozás

Remény

Félelem, aggodalom; Bánat, elkeseredés; Együttérzés

  1. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás

Érdeklődés, érdektelenség

Tetszés, nem tetszés

Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés

Helyeslés, rosszallás

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; Közömbösség

Ígéret

Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj

Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, szemrehányás

  1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Dolgok, személyek megnevezése

Dolgok, események leírása

Információkérés

Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás; Válaszadás elutasítása;

Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés

Emlékezés, nem emlékezés

Indoklás (ok, cél)

  1. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás

Rendelés

Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás

Reklamálás

Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés

Engedély kérése, megadása, megtagadása

Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás

  1. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)

Visszakérdezés, ismétléskérés

Nem értés

Betűzés kérése, betűzés

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése

Téma bevezetése, témaváltás

Félbeszakítás, megerősítés, igazolás

Körülírás

Példa megnevezése

Beszélgetés lezárása