Érettségi témakörök angol nyelv tárgyból

Érettségiztető  tanár: 

    Bujdosó Tímea, Simkó-Várnagy Judit,  Szabó Gábor Béla, Ursu Liliana

Osztály: 12. A, B, C

Tantárgy: Angol nyelv

Szint: közép és emelt

Angol nyelv

ANGOL

Szóbeli Érettségi

Témakörök

Középszint Emelt szint
1. Személyes vonatkozások, család ·         A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)

·         Családi élet, családi kapcsolatok

·         A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

·         Személyes tervek

·         A család szerepe az egyén és a társadalom életében

·         Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

2. Ember és társadalom ·         A másik ember külső és belső jellemzése

·         Baráti kör

·         A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

·         Női és férfi szerepek

·         Ünnepek, családi ünnepek

·         Öltözködés, divat

·         Vásárlás, szolgáltatások (posta)

·         Hasonlóságok és különbségek az emberek között

·         Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

·         Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

·         Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

·         Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében

·         Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

·         A fogyasztói társadalom, reklámok

·         Társadalmi viselkedésformák

3. Környezetünk ·         Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

·         A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

·         A városi és a vidéki élet összehasonlítása

·         Növények és állatok a környezetünkben

·         Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

·         Időjárás

·         A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

·         A természet és az ember harmóniája

·         A környezetvédelem lehetőségei és problémái

4. Az iskola ·         Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

·         Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka

·         A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága

·         Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

·         Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

·         Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban

5. A munka világa ·         Diákmunka, nyári munkavállalás

·         Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

·         A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák


6. Életmód ·         Napirend, időbeosztás

·         Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

·         Étkezési szokások a családban

·         Ételek, kedvenc ételek

·         Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben

·         Gyakori betegségek, sérülések, baleset Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

·         A kulturált étkezés feltételei, fontossága

·         A szenvedélybetegségek

·         Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

·         Ételspecialitások hazánkban és más országokban

·         A gyógyítás egyéb módjai

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás ·         Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

·         Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

·         Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

·         Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

·         Kulturális események

·         A szabadidő jelentősége az ember életében

·         A művészet szerepe a mindennapokban

·         Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

·         A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

8. Utazás, turizmus ·         A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés

·         Nyaralás itthon, illetve külföldön Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

·         Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

·         A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

·         Az idegenforgalom jelentősége

9. Tudomány és technika ·         Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

·         A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

·         A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
10. Gazdaság ·         Családi gazdálkodás

·         A pénz szerepe a mindennapokban

·         Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

·         Üzleti világ, fogyasztás, reklámok

·         Pénzkezelés a célnyelvi országokban

Budapest, 2017. december 15.