2018-1-HU01-KA102-047271

Nemzetköziesítés a korszerű turisztikai képzés jegyében

Projekt időtartama: 2018.06.01 – 2019.05.31.
Pályázat megítélt támogatása: 95.606 Euro

Projektkoordinátor: Galgóczy Éva

A nyertes pályázat a 2018 Erasmus+ KA2 projekt keretében kerül megvalósításra.

Intézményünk közép-, és hosszú távú tervében is szerepel, hogy bővíteni szeretné nemzetközi kapcsolatait, tapasztalatait.
Mind a diákok, mind a tanárok számára is fontos, hogy megismerkedhessenek a szakma újdonságaival.
Külföldön a diákjaink szakmájuknak olyan területein is tudnak gyakorolni, amelyre itthon nincs lehetőség, továbbá megismerkedhetnek a szakma újdonságaival is.

Iskolánk 3 fő cél elérését tűzte ki

  1. Az oktatás, a képzések színvonalának emelése, versenyképességünk erősítése
  2. A nemzetköziesítés, a nemzetközi kapcsolatok intézményi kultúrájának fejlesztése
  3. Innováció, azaz tudástranszfer – közös tananyagfejlesztés, külföldi továbbképzésen való részvétel

ÉLMÉNY, UTAZÁS, TAPASZTALATSZERZÉS, INNOVÁCIÓ, TUDÁSTRANSZFER