2018-1-HU01-KA102-047271 

Nemzetköziesítés a korszerű turisztikai képzés jegyében


Projekt időtartama: 2018.06.01 – 2019.05.31.
Pályázat megítélt támogatása: 95.606 Euro


Projektkoordinátor: Galgóczy Éva

A projekt részei:

Diákmobilitás:

Célországok: Görögország, Németország
Idegenforgalmi szakirányban szakmai gyakorlat megszerzése
Tevékenységi terület: Szállodai gyakorlat. Idegenforgalmi szakirány: recepciós, szobaasszony, felszolgáló, konyhai kisegítő.

 Célja:

 • A diákok idegenforgalmi szakirányú kompetenciáinak fejlesztése, ismereteinek bővítése, készségek fejlesztése, attitűdformálás.
 • Nemzetközi tapasztalat megszerzése szállodai gyakorlat során.
 • Idegennyelv gyakorlása, nyelvtudás fejlesztése.

Tervezett eredmények:

 • A szállodában alkalmazott munkafolyamatok megismerése, munkamódszerek elsajátítása nemzetközi környezetben. A szállodai munkaeszközök használatának megismerése, készségszintű használata.
 • A szállodai munka világába való beilleszkedés megtapasztalása, együttműködés kialakítása a munkatársakkal és a felettesekkel idegennyelvi környezetben.
 • Idegennyelvi kompetenciák fejlődése.

Résztvevők száma: 36 fő.

Tanári mobilitás

Célország: Németország/Balti tenger/Rostock

Célja:

 • A turizmus oktatása színvonalának javítása, tananyagfejlesztés, új innovatív elemek bevezetése intézményünkben turisztikai képzéseiben. Jó gyakorlatok cseréje, ezen belül is főként a fogadó intézmények innovatív gyakorlatának megismerése, majd annak beépítése, adaptálása a hazai gyakorlatba, a saját intézményi munkánkba.
 • A német duális képzési rendszer megismerés a turisztikai és pénzügyi szakmákra vonatkozóan, és a kinti képzési rendszer részletes bemutatásán keresztül. A német duális képzés gyakorlatának megismerése egy konkrét tanintézményben, a Bad Doberan-i Szakképző Iskolában.

Tervezett eredmények:

 • Tananyagok/segédletek összeállítása turizmus oktatásához. A helyszínen leforgatott anyagokból, egy magyarázattal ellátott oktatófilm elkészítése itthoni utómunkával. Az elkészített anyagok egyes elemeinek felhasználása az érettségi előtti képzés megfelelő elemeihez.
 • A gyakorlati helyekkel való együttműködés területén a német duális képzés kedvező tapasztalatainak adaptálása.
 • Disszemináció, tapasztalatok megosztása a centrumhoz (BGSZC) tartozó iskolákkal.