2022. augusztus 15-én – az előző félévekhez hasonlóan – meghirdetésre került a Karinthy Frigyes-ösztöndíj felhívása a 2021-2022. tanév II. félévének tanulmányi eredményeire vonatkozóan.

A megküldött dokumentumok az alábbi linken is megtalálhatóak:

https://www.erzsebetvaros.hu/page/2022-ii-felevre-karinthy-frigyes-oesztoendij

A Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2022 II. félévre  benyújtására jogosult az iskola azon tanulója, aki Erzsébetvárosban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és az év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja a felhívásban meghatározottat. A kérelem adatlapja mellé csatolni szükséges a tanuló lakcímkártyájának másolatát (az erzsébetvárosi lakóhely ellenőrzése érdekében), valamint az év végi eredményét igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát. A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15. (csütörtök).

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5.), vagy postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani.