Kedves Szülők és Diákok!

Szeretnék bemutatkozni Önöknek és tájékoztatást adni az iskolapszichológusi munkámról.

Sári Györgyi vagyok, 2019. február óta vagyok az intézmény iskolapszichológusa.

Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem tanácsadás és iskolapszichológia szakán végeztem.

Munkám alapvető célja az iskola nevelő-oktató munkájának segítése, a diákok személyiségfejlődésének támogatása.

Ennek érdekében konzultációs lehetőséget biztosítok pedagógusok és szülők, valamint diákok számára.

Felmerülő problémák, helyzetek, amikkel érdemes az iskolapszichológushoz fordulni:

  • tanulmányi eredmény romlása,
  • tanulmányi eredmény miatti szorongás
  • motiváció hiány
  • hirtelen megváltozott viselkedés
  • beilleszkedési nehézség
  • iskolában tapasztalható kiközösítés, csúfolódás stb.

Titoktartási kötelezettség:

A pszichológus nem adhatja tovább a kliensétől megtudott információkat!

Kivétel ez alól:

  • ha maga a személy hozzájárul az információk továbbításához
  • a pszichológusnak jelzési kötelezettsége van veszélyeztetettség esetén pl. bántalmazás, öngyilkossági szándék, bűncselekmény

Az egyéni,- csoportos tanácsadások és foglalkozások megtartásához minden esetben szülői beleegyező nyilatkozatra van szükség, melyet a pszichológus küld el a szülőnek.

Elérhetőség: sgyorgyi.ip@gmail.com

Iskola telefonszáma: 06 1 342 4905

Skype elérhetőség a konzultációknak: sgyorgyi.ip

Konzultációs lehetőség: email-en vagy telefonos egyeztetést követően csütörtökön és pénteken 11 – 16 óráig

Helyszín: pszichológusi szoba – 213