név

tanított tárgyak

osztályfőnök

elérhetőségek

Kissné Komiszár Krisztina igazgató, kisskri@rakoczif.hu
történelem
Kürti Miklósné szakmai igazgató-helyettes, kurtmik@rakoczif.hu
közgazdaságtan
Gál Katalin igazgató-helyettes, turizmusföldrajz 13.TE galkat@rakoczif.hu
Kovács Marianna gyakorlati oktatás-vezető, kovacs.mariann@rakoczif.hu
termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek
Ács Klára Annamária angol nyelv 13.T acs.klara@rakoczif.hu
Bereczki Mária matematika, közgazdaságtan beremari@rakoczif.hu
Bodnár László Zsolt testnevelés bodnar.laszlo@rakoczif.hu
Bujdosó Tímea angol nyelv 10.B bujdtim@rakoczif.hu
Buzás Anita magyar nyelv és irodalom 11.B buzaani@rakoczif.hu
Csengeri Tünde angol nyelv csengeri.tunde@rakoczif.hu
Dr. Dörnyeiné Gazsó Éva Ilona matematika dornyei.eva@rakoczif.hu
Dr. Flaskó János Attila történelem, német nyelv 14.P flasjan@rakoczif.hu
Falusi Gabriella testnevelés 11.A falugab@rakoczif.hu
Gombos Judit angol nyelv 10.C gombos.judit@rakoczif.hu
Hajnal Gabriella közgazdaságtan gabhajnal@gmail.com
Hegybányai Ildikó testnevelés 10.A hegyild@rakoczif.hu
Horváth Viktória testnevelés horvath.viktoria@rakoczif.hu
Horváth Zsolt közgazdaságtan horvath.zsolt@rakoczif.hu
Kelemen Edit turisztika 14.T kelemen.edit@rakoczif.hu
Kisgergely Edit Magdolna matematika kisgedi@rakoczif.hu
Kispál Éva matematika eva.kispal@rakoczif.hu
Kőrösi Melinda földrajz, komplex természettudományos tantárgy korosi.melinda@rakoczif.hu
Ladonickiné Tóth Éva ügyviteli ismeretek 11.T ladoeva@rakoczif.hu
Ledvina Hajnalka Szilvia informatika, matematika 12.B ledvina.hajnalka@rakoczif.hu
Lendvai Györgyi közgazdaságtan 9.C lendgyo@rakoczif.hu
Mákné Cseman Eszter német nyelv, orosz nyelv 10.D cseman.eszter@rakoczif.hu
Mécs András történelem, német nyelv mecsandras@rakoczif.hu
Kérész Dorottya turisztika nagydor@rakoczif.hu
Nagyné Georgi-Jordanoff Györgyi Margit magyar nyelv és irodalom nagygyon@rakoczif.hu
Pápai Júlia közgazdaságtan, német nyelv 9.NY papajul@rakoczif.hu
Pohl Ilona angol nyelv 12.T pohl.ilona@rakoczif.hu
Simkó-Várnagy Judit angol nyelv varnagy.judit@rakoczif.hu
Somodi Dániel Mátyás turisztika daniel.somodi@rakoczif.hu
Szabó Attila Dávid közgazdaságtan 9.B szabo.attila@rakoczif.hu
Szabó Gábor Béla angol nyelv szabgab@rakoczif.hu
Szabóné Sinka Tünde turisztika sinka.tunde@rakoczif.hu
Szényeiné Balázs Mónika magyar nyelv és irodalom 9.A szenmon@rakoczif.hu
Takács Tamás földrajz, történelem 12.A takacs.tamas@rakoczif.hu
Tóth Jolán angol nyelv tothjolan@rakoczif.hu
Tóthpál Mária közgazdaságtan tothpal.maria@rakoczif.hu
Törökné Porubszky Ágnes testnevelés poruagn@rakoczif.hu
Ujj Krisztina turisztika 9.D ujj.krisztina@rakoczif.hu
Ursu Liliana angol nyelv ursulil@rakoczif.hu
Vas Enikő Enikő iskolapszichológus vas.eniko@rakoczif.hu

óraadók

Balogh Réka olasz nyelv balogh.reka@rakoczif.hu
Barts Miklósné turisztika klariturizmus@chello.hu
Faludi Miklós katonai alapismeretek faludim@rakoczif.hu
Galgóczy Éva német nyelv galgoczyeva@rakoczif.hu
Koós-Harmat Zsuzsanna közgazdaságtan koosharmat@gmail.com
Kósi-Kelly Anikó Krisztina angol nyelv kosi.kelly@rakoczif.hu
Mison Andrea turisztika
Orosz Miklós digitális kultúra orosz.miklos@rakoczif.hu
Saed Amin angol nyelv saed.amin61@gmail.com
Szeidl Klaudia turisztika szeidl.klau@gmail.com
Torontáli Ferenc Béla digitális kultúra, IKT a turizmusban torontali.ferenc@rakoczif.hu
Turiné Zubor Valéria turisztika
Verebélyiné Váczi Katalin német nyelv vaczi.katalin@rakoczif.hu