Érettségiztető tanár: Testnevelők

Osztály: 2RF

Tantárgy: Testnevelés

Szint: közép

Testnevelés

 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai, magyar sikerek
 • Az ókori és az újkori olimpiai játékok kialakulása, története;
 • kiemelkedő események;
 • olimpiai zászló, szimbólum, jelszó, embléma, olimpiai láng;
 • magyarok az olimpiai versenyeken, magyar olimpiai bajnokok;
 • magyar sikersportágak;
 • paralimpiai játékok
 1. A harmonikus testi fejlődés
 • A testi fejlődés rövid jellemzése általános és középiskolai korban (magasság, testsúly, mozgásos cselekvések).

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség fejlesztésében

 • Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekben.
 • Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük.
 • A testmozgás szerepe az érzelem- és feszültségszabályozásban, stresszkezelésben (mentális egészség).
 1. A motoros képességek szerepe a teljesítményben
 • A motoros képességek értelmezése, fejlesztési lehetőségei.
 • A pulzus fogalma, típusai, mérési lehetőségei, összefüggése az intenzitással.
 •  Az erőfejlesztés szabályai.
 1. Gimnasztikai ismeretek
 • A bemelegítés szerepe és kritériumai.
 • A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon.
 • Gyakorlatok javaslata a testtartás javítására és a különböző kondícionális képességek fejlesztésére.
 • Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok.
 • Légzőgyakorlatok
 1. Atlétika
 • A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege.
 1. Torna
 • A női és férfi tornaszerek és az azokon végrehajtható alapelemek ismertetése.
 • A legfontosabb baleset-megelőző eljárások.
 • Segítségadás gyakorlásnál.
 1. Zenés-táncos mozgásformák
 • A zenés-táncos mozgásformák egyikének ismertetése (pl. ritmikus sportgimnasztika, aerobik, néptánc stb.).
 1. Küzdősportok, önvédelem
 • 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése.
 • Egy küzdősport bemutatása, alapvető szabályainak ismertetése.
 • Küzdőjátékok. Alapvető esések, gurulások, tompítások jellemzése.
 1. Úszás
 • Az úszás jelentősége az ember életében, szerepe az egészségtudatos, aktív életvitelben. Egy úszásnem ismertetése.
 • Az úszás higiéniájának ismerete.
 1. Testnevelési és sportjáték
 • Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése.
 • Egy választott sportjáték alapvető szabályainak (pályaméretek, játékosok száma, időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok), valamint alapvető technikai, taktikai elemeinek bemutatása. Személyes és társas folyamatok a játéktevékenységben (asszertívitás, sikerorientáltság, kooperáció).
 1. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
 • Egy választott, alternatív, szabadidős, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.)
 • Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről.