Érettségi témakörök történelem tárgyból

Érettségiztető  tanár: Kissné Komiszár Krisztina

Osztály: 12.A 

Tantárgy: Történelem

Szint: közép

Történelem

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

  1. Földrajzi felfedezések
  2. A XIV. századi magyar gazdaság
  3. Ipari forradalom második szakasza
  4. A kora középkor gazdasági változásai

II. Népesség, település, életmód

      5. XVIII. századi demográfiai jellemzők Magyarországon

      6. Kádár-korszak mindennapjai

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

      7. A római köztársaság válsága

      8. Tatárjárás

      9. Dualista társadalom

     10. Magyarország a második világháborúban

 IV. Politikai berendezkedések a modern korban

    11. A náci Németország

    12. Horthy-korszak konszolidációja

   13. A Rákosi-korszak

 V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

   14. Államalapítás

   15.Felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

   16. Kiegyezés politikai rendszere

  17. Reformáció

 VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

   18. Első világháború

   19. Rákóczi szabadságharc

   20. Hidegháború

Statisztikai összegző táblázat

Korszak Egyetemes történelem Magyar történelem
1849 előtt
  1. Földrajzi felfedezések
  1. A XIV. századi magyar gazdaság
  4.      A kora középkor gazdasági változásai 5.      XVIII. századi demográfiai jellemzők Magyarországon
7.      A római köztársaság válsága

 

8.      Tatárjárás
     17. Reformáció 14.  Államalapítás
  15.  Felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
  19.  Rákóczi szabadságharc
     
1849 után 3.      Ipari forradalom második szakasza 6.      Kádár korszak mindennapjai
  18.  Első világháború 9.      Dualista társadalom
11.  A náci Németország

 

10.  Magyarország a második világháborúban
     20. Hidegháború

 

12.  Horthy-korszak konszolidációja
  16.  Kiegyezés politikai rendszere
  13.  A Rákosi-korszak
8/20= 40%           12/20= 60%

 

Budapest, 2017. december 28.

Kissné Komiszár Krisztina

szaktanár

Érettségiztető tanár: dr. Flaskó János

Osztály: 12.B és 12.C

Tantárgy: Történelem

Szint: közép

Történelem

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek

  1. A városok szerepe a középkori Európában

2. Gazdaságpolitika az Anjouk idején (XIV. sz.)

3. A nagy földrajzi felfedezések és következményei

4. A dualizmuskori Magyarország gazdaságpolitikája, az ipari forradalom és hatása (XIX.-XX. sz.)

 II. Népesség, település, életmód 

5. A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején

6. Az ipari forradalom és következményei

7. Népesség, település, életmód a Kádár-korban

III. Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek

8. A köztársaság válsága

9. A  honfoglalás és államalapítás

10. II. Rákóczi Ferenc politikai pályája és történelmi szerepe a szabadságharcban

11. A duális állam

 IV. Politikai berendezkedések a modern korban

12. Politikai érdekérvényesítés programjai a reformkori Magyarországon

13. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában

14. A kommunista diktatúra kiépítése Magyarországon

 V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

15. Reformáció és katolikus megújulás

16. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

17. Totális államok, diktatúrák a két világháború között (Németország, és a Szovjetunió)

18. A XIX. század meghatározó ideológiái, eszméi

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

19. Politikai konszolidáció és jobbratolódás a Horthy-korszakban

20. Harcban a törökkel, Zsigmond és a Hunyadiak törökellenes háborúi

21. A szövetségi rendszerek kialakulása

  1. A második világháború eseménytörténete, diplomáciai háttere

Statisztikai összegző táblázat

Korszak Egyetemes történelem Magyar történelem
XIX. század előtti 1.A városok és a mezőgazdaság szerepe a középkori Európában 2. Anjouk gazdaságpolitikája
3. Nagy földrajzi felfedezések 5.A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején
6.Ipari forradalom 9. A honfoglalás és államalapítás
8. A római köztársaság válsága, az egyeduralom kialakulása, a principátus 10. II. Rákóczi Ferenc
13. Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában 20. Zsigmond és a Hunyadiak kora
15. Reformáció, katolikus megújulás 16. Felvilágosult abszolutizmus
XIX.-XX. század 17.Totális államok 4. Dualizmus, ipari forr.
18. A XIX. század ideológiái 7. Népesség, település, életmód a Kádár-korban
21. A szövetségi rendszerek kialakulása 11. Duális állam
12. Politikai érdekérvényesítés a reformkorban
14. Kommunista diktatúra
19. Politikai konszolidáció és jobbratolódás a Horthy-korszakban
9/22=44% 13/22=60%

Budapest, 2017 december 19.