Idézet az 1940/41-es évkönyvből:

„Iskolánk a VI. ker., Izabella-utcai Felső Kereskedelmi Iskolából szakadt ki, amely 1915/16-ban 4 alsó osztályt, mint az iskola fiókját, a Kertész-utcai polg. fiúisk. épületében helyezett el. A  fiókosztályoknak 2 évi fennállása alatt szerzett tapasztalatok azt igazolták, hogy a VII. kerületben feltétlenül szükség van még egy iskolára, ezért a Székesfőváros Tanácsa 1916 május 16-án tartott ülésében 46.291/1916.-VII. sz. a. elhatározta, hogy a 4 osztályból az 1916/17 iskolai évvel, külön vezetés mellett, önálló felső kereskedelmi iskolát fejleszt. Ezt a határozatot a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1916 július 18-án kelt 78.278/1916. VI. o. számmal jóváhagyóan tudomásul vette.

A világháború vérzivataros napjaiban született iskolánk örök bizonysága annak, hogy a szörnyű harcok közben sem szünetelt Fővárosunkban a jobb jövő megalapozására irányuló békés munka.

Az első évben 395 tanuló iratkozott be, pedig csak két évfolyam nyílt meg (az alsó és középső) 4-4 osztállyal. Az alakuló értekezleten az első igazgató, Székely László, az iskola jelmondatává ezt a mondást választotta „Nem teljesíti a kötelességét az, aki csak a kötelességét teljesíti.” Az első évben a hittanárokon kívül 19 tanár kezdte meg a tanítás munkáját, amely váratlanul a katonai szolgálatra bevonuló középsőosztályi diákok részére tartott hadi tanfolyam után már az első évben érettségi vizsgálatot is mutatott be. 17-en vettek részt rajta és közülük 2 bukott javítóra.”

A fentiekből látszik, hogy az iskola indulása meglehetősen nehéz körülmények között, az I. világháború közepén történt. Ezzel együtt komoly érdeklődés volt az iskola iránt. A diákság nagyobb részt a  VII. kerületben és a vonzáskörzetben élő polgárság – kereskedők, iparosok, kereskedelmi alkalmazottak, postások, vasutasok – gyermekei közül került ki.

A nagy érdeklődést a jó minőségű, szakmai perspektívát adó képzés iránt jól nyomon lehet követni a beiskolázott osztályok száma alapján:.

  • 1915/16.  „fiókosztáyok”  – 4 osztály
  • 1916/17. az első önálló év – két évfolyam 4-4, azaz 8 osztály 395 fővel
  • 1917/18. az osztályok száma 16 (akkoriban a legnagyobb létszámú kereskedelmi iskola az országban)
  • 1918/1919. ekkor nem volt végzős évfolyam az Őszirózsás Forradalom (Tanácsköztársaság) miatt.
  • 1919/1920. az addig 3 évfolyamú kereskedelmi iskolát 4 évfolyamúra növelte az akkori igazgató, Gyalókay Artúr. Az 1918/19. végzős évfolyamot visszaültették az iskolapadba, hogy hiteles bizonyítványt szerezzenek.  Az iskola tanulói létszáma 704 fő

A feltörekvő polgári – kispolgári réteg számára ebben az időszakban nyílt meg a lehetőség az érettségi elérésére, amellyel megalapozhatták a további előrelépésüket.