Szabó Gábor tanár úr ezzel a verssel nyitotta meg a karácsonyi műsort, és egyben ugyan ezzel a verssel kívánunk minden tanulónknak, tanárunknak, technikai dolgozónknak és  minden szülőnek Boldog Békés Ünnepeket!

Assisi Szent Ferenc imádsága

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.

Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Ámen.

Köszönjük Simkó-Várnagy Judit tanárnőnek, Szabó Gábor Béla tanár úrnak, a 12.a, a 10.a és 9.t osztályoknak a színvonalas karácsonyi műsort!