Erasmus+ mobilitás pályázat a Rákócziban

Pályázat címe: Nemzetköziesítés a korszerű turisztikai képzés jegyében

Projekt időtartama: 2018.06.01 – 2019.05.31.

Pályázat megítélt támogatása: 95.606 Euro

Iskolánk 3 fő cél elérését tűzte ki

  1. Az oktatás, a képzések színvonalának emelése, versenyképességünk erősítése
  2. A „nemzetköziesítés”, a nemzetközi kapcsolatok intézményi kultúrájának fejlesztése
  3. Innováció, azaz tudástranszfer – közös tananyagfejlesztés, külföldi továbbképzésen való részvétel

E célok eléréséhez tudatosan használjuk mind a tanulói, mind a tanári mobilitásokat, hogy képzési kínálatunkat vonzóbbá és teljesebbé, ill. színvonalasabbá tegyük célcsoportjaink számára. A pályaorientációs tevékenységünk fontos eleme, hogy a szakképesítését megszerzett diákunk kedvet kapjon a szakmája gyakorlásához, és a szakmájában maradjon. A szakma megszerettetése hozzájárul a tanulók elhelyezkedésének sikeréhez, ennek egyik fontos eleme lehet a külföldi gyakorlat. Középtávú cél, hogy az iskolát ne hagyja el úgy végzős Idegenforgalmi-turisztika szakmacsoportokban tanuló diák, hogy ne járt volna a gyakorlati helyén kívül legalább egy, meghatározó szerepet betöltő gazdasági-szervezetnél, külföldön is.